Pomiary specjalistyczne

Wykonujemy następujące pomiary specjalistyczne i inżynierskie:
- Pomiary objętości mas ziemnych
- Precyzyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
- Pomiary pionowości obiektów wysmukłych
- Pomiary wysokości obiektów niedostępnych
- Pomiary kontrolne masztów, kominów, suwnic itp.
-  Pozyskiwanie informacji o przestrzennym usytuowaniu obiektów liniowych, takich jak drogi, rurociągi, linie energetyczne itp.
- Pomiar pól powierzchni działek rolnych
- Pomiar powierzchni mieszkań i lokali

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne