Pomiary satelitarne GPS

Wykonujemy następujące prace przy zastosowaniu technik satelitarnych GPS:
- Zakładanie i modernizacja osnów szczegółowych III klasy
- Zakładanie geodezyjnych osnów realizacyjnych
- Wyznaczanie współrzędnych punktów w różnych układach
- Pomiar fotopunktów w opracowaniach fotogrametrycznych

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne