Opracowania numeryczne

Wykonujemy następujące opracowania numeryczne:
- Sporządzenie map numerycznych w najpopularniejszych formatach wymiany danych
- Skanowanie, wpasowanie, kalibracja i wektoryzacja map analogowych
- Transformacje współrzędnych punktów pomiędzy różnymi układami

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne