Podziały nieruchomości, wznowienia granic, rozgraniczenia

Zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami obejmują:
- Podziały nieruchomości
- Wznowienia granic nieruchomości
- Rozgraniczenia nieruchomości
- Połączenie działek
- Scalenie nieruchomości
- Sporządzanie map do celów prawnych
- Aktualizacja użytków

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne