Geodezyjna Obsługa inwestycji

Oferujemy kompleksową obsługę procesu inwestycyjnego obejmującego następujące czynności:  
- Sporządzenie mapy do celów projektowych
- Założenie geodezyjnej osnowy realizacyjnej
- Wytyczenie obiektów budowlanych w terenie
- Bieżąca obsługa geodezyjna budowy m.in. pomiary kontrolne
- Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza budowli i sieci uzbrojenia terenu
- Okresowe precyzyjne pomiary kontrolne przemieszczeń i odkształceń

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne