Pomiary sytuacyjno - wysokościowe

Pomiary sytuacyjno - wysokościowe obejmują m.in.:
- Mapy do celów projektowych
- Sporządzenie map sytuacyjno – wysokościowych.
- Aktualizacje mapy zasadniczej
- Pomiary uzupełniające
- Pomiary niwelacyjne
- Zakładanie i modernizacja geodezyjnych osnów wysokościowych
- Wykrywanie i pomiar istniejącego uzbrojenia podziemnego

Pozostałe usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe Podziały i rozgraniczenia Geodezyjna obsługa inwestycji Pomiary satelitarne GPS Opracowania numeryczne Pomiary specjalistyczne

Usługi

Pomiary Sytuacyjno-Wysokościowe Podziały i Rozgraniczenia
Obsługa Inwestycji Pomiary Satelitarne GPS
Opracowania Numeryczne Pomiary Specjalistyczne